Zapraszam na szkolenie 'Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych poszyć dachowych.’

Szkolenie przeznaczone jest dla firm wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne poszyć dachowych wykonanych z blachy stalowej oraz ocynkowanej.

Podstawowym celem jest uporządkowanie wiedzy technicznej, omówienie obowiązujących norm branżowych, wzorów dokumentacji technicznej oraz podstawowych założeń specyfikacji i gwarancji.

Termin szkolenia: 24-25.03.2022

Lokalizacja: Villa Verde ****

Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie, https://www.villaverde.pl/

Agenda:

24.03.2022

8:00-8:55 – rejestracja uczestników, networking

9:00-13:00 – część teoretyczna

13:00-14:00 – obiad

14:00-18:00 – część teoretyczna

19:00 – kolacja

25.03.2022

9:00-13:50 – część praktyczna

13:50-14:00 – rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia

14:00-15:00 – obiad

Inwestycja w siebie: 1875 PLN netto (zostanie wystawiona faktura VAT 23%, kwota do zapłaty: 2306,25 PLN).

Cena zawiera koszt pobytu, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (nocleg ze śniadaniem), serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz posiłki. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat wydany przez TUV Nord.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie pełnej kwoty do dnia 11.03.2022 roku.

Program  szkolenia

  1. Część teoretyczna
•Główne cele zabezpieczeń antykorozyjnych, teoria korozji, rodzaje korozji, przyczyny występowania    korozji, wpływ środowiska na szybkość korozji, •Sposoby i metody przygotowywania powierzchni do malowania.
• Ocena jakości przygotowania powierzchni do malowania:
• Stopnie przygotowania podłoża, zgodnie z ISO 8501-3,
• Stopień czystości powierzchni, zgodnie z ISO 8501-1,
• Chropowatość podłoża, zgodnie z ISO 8503-1,
• Stopień zapylenia, zgodnie z ISO 8502-3,
• Pomiar zanieczyszczeń jonowych, zgodnie z ISO 8502-6&9.
• Zadania i obowiązki: operatorów, kontrolerów jakości oraz inspektora.
• Podstawowy sprzęt kontrolno-pomiarowy – omówienie i prezentacja.
• Pomiar warunków klimatycznych, zgodnie z ISO 8502-4.           
• Rodzaje korozji i sposoby zapobiegania.
• Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych (ochrona barierowa, katodowa, inhibitorowa).
• Rodzaje farb i powłok ochronnych.
• Szczegółowe omówienie składu farb przemysłowych.
• Omówienie wymagań przygotowania podłoża oraz warunków klimatycznych dla różnych rodzajów farb.
• Poprawne przygotowywanie farb 2K (dwuskładnikowych):
• Mieszanie produktów dwukomponentowych,
• Poprawne rozcieńczanie mieszaniny.
• Omówienie podstawowych metod i zasady poprawnej aplikacji farb (aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym, natryskiem wielokomponentowym).
• Omówienie podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego.
• Ocena jakości powłok malarskich :
• Pomiar grubości warstwy (WFT), zgodnie z ISO 2808,
• Pomiar grubości powłoki suchej (DFT), zgodnie z ISO 19840,
• Badanie przyczepności metodą „Pull-off”, zgodnie z ISO 4624,
• Metody określania typu powłoki.
•Omówienie zasad BHP, Ochrony Środowiska, oraz zasady bezpiecznego użytkowania farb epoksydowych, poliuretanowych oraz rozpuszczalników i rozcieńczalników.
•kalkulacje zużycia farb, wzory i obliczenia

2. Część praktyczna

  • prezentacja urządzeń do aplikacji powłok (GRACO) wraz z omówieniem podstawowych parametrów,
  • aplikacja farb przy użyciu techniki VR (wirtualnej rzeczywistości),
  • omówienie typowych błędów wykonawczych.

O prowadzącym:

Wojciech Taranczewski

Jestem inspektorem prac antykorozyjnych, tzw. coating advisor. Posiadam uprawnienia FROSIO Certificate No. 7090, Inspector Level III oraz NACE Coating Inspector Level II, Cert. No. 64878.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu malowania konstrukcji przemysłowych (m.in. hal, elektrowni, instalacji chemicznych, zbiorników, słupów energetycznych, dźwigów, suwnic, mostów i wiaduktów oraz konstrukcji typu off-shore). Niezbędną wiedzę zdobyłem pracując na różnych stanowiskach począwszy od wykonawcy, poprzez przedstawiciela handlowego dystrybutora farb, zastępcę kierownika robót i wreszcie inspektora (dodatkowo przez 6 lat byłem inspektorem technicznym jednego z wiodących producentów farb antykorozyjnych).

Ponadto zajmuję się działalnością szkoleniowo-consultingową. Współpracuję z TUV Nord w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla technologów zabezpieczeń antykorozyjnych.

Organizuję również szkolenia dla firm, które chcą poprawić wydajność i obniżyć koszty malarni. Program każdego z tych szkoleń dostosowywany jest do profilu produkcji oraz aktualnie realizowanych projektów.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zajmuję się również przeprowadzaniem ekspertyz, projektowaniem systemów malarskich oraz opracowywaniem szczegółowej dokumentacji technicznej.

Moja wizja

Jeśli miałbym opisać wizję swojej działalności jednym słowem byłaby to komunikacja. Uważam,
że jeśli wszystkie ze stron są w stanie porozumiewać się ze sobą, możliwe jest utworzenie relacji, które są podstawą zaangażowania. Zaangażowanie w projekt prowadzi do powstania motywacji wewnętrznej u wszystkich pracowników w zespole, a ta przekłada się bezpośrednio na wydajność oraz jakość.

W pracy inspektora często napotykam na różnego rodzaju trudności (krótkie terminy realizacji, wadliwie wykonane prace, nadmierne zużycie farb, niezgodności, uszkodzony sprzęt czy choćby brak farby w magazynie). Większość z nich udaje się w prosty sposób przezwyciężyć dzięki komunikacji. Zdałem sobie sprawę z tego, że tylko jeśli wszystkie strony sporu dążą do porozumienia, każdy problem można rozwiązać w sposób bezkonfliktowy, czasem niemal niezauważalny. Warunkiem koniecznym jest jednak, żeby wszyscy mówili tym samym językiem.

Dlatego komunikacja jest podstawowym założeniem dla szkoleń, które prowadzę. Za cel stawiam sobie umożliwienie uczestnikom zrozumienia specyfikacji, założeń projektowych, dokumentacji technicznej producentów oraz norm i standardów przemysłowych. Dążę do tego, żeby po ukończeniu szkolenia potrafili znaleźć wspólny język ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt, nad którym przyjdzie im pracować.

Dzięki realizacji moich założeń udało mi się ukończyć wiele projektów w krótszym czasie niż zakładano. Dodatkowo przełożyło się to bezpośrednio na poprawę jakości, wykluczenie możliwości wystąpienia reklamacji oraz poprawienie wydajności i zmniejszenie kosztów.

Zachęcam do spojrzenia na świat antykorozji w sposób otwarty i świadomy. Chciałbym zbudować wokół siebie przestrzeń, w której będzie możliwa uczciwa współpraca, uczciwa konkurencja,
a wszystko to przełoży się na wysokie zyski firm z branży. Jest to moje podstawowe założenie oraz cel na najbliższe lata.