SZKOLENIE NORSOK M-501 – ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM MALARZEM PRZEMYSŁOWYM I PRACUJ W NORWEGII

Od wielu lat zajmujemy się szkoleniami dla malarzy przemysłowych, którzy chcą pracować w Norwegii.

Naszym głównym celem i misją jest umożliwienie malarzom znalezienia pracy w Norwegii, co robimy dzięki szerokim kontaktom z norweskimi firmami (takimi jak Solid Energy, EuroRessurs, Yabimo).

Uczestnikom naszych szkoleń Norsok m 501, oferujemy bezpośredni kontakt do osób z działów kadr i przekazujemy naszą rekomendację. Najlepsi znajdują pracę bardzo szybko!

Certyfikat Norsok – do czego jest potrzebny?

Zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz wymaganiami norweskich pracodawców, malarz przemysłowy powinien być przeszkolony przez inspektora, posiadającego odpowiednie uprawnienia, także do wystawienia certyfikatu Norsok i/lub Epoxy.

Szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne (site test), podzielone na dwa, osobne kursy (każdy ma inny czas trwania).

Powyższe oznacza, że by podjąć pracę na projektach typu offshore, malarz piaskarz musi ukończyć kursy, zakończone otrzymaniem certyfikatu Norsok m 501.

Jaki jest cel kursu teoretycznego Norsok m 501?

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu:

podstawy procesów antykorozyjnych i metod ochronnych,
przygotowania powierzchni,
aplikację farby,
kontrolę jakości.
Osoby spełniające wymagania, kończą kurs przyznaniem certyfikatu Norsok m 501 oraz EPOXY (nie jest wymagany egzamin).

Nasze teoretyczne szkolenie Norsok 501 dla malarzy przemysłowych – dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy, którzy ukończą nasze szkolenia otrzymają stosowny certyfikat lub certyfikaty, potwierdzające uzyskane umiejętności i stan posiadanej wiedzy.

Dodatkowo, w trakcie zajęć, poruszamy tematy związane ze standardami pracy w Norwegii. Omawiamy także aktualną sytuację na rynku pracy w 2023.

Certyfikaty są wystawiane przez inspektora FROSIO lvl III, a uczestnicy są rejestrowani w bazie danych – daje to norweskim pracodawcom możliwość sprawdzenia autentyczności certyfikatu!

Kto prowadzi kurs teoretyczny Norsok 501 dla malarzy przemysłowych?

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez inspektorów FROSIO lvl III, posiadających wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu projektów typu offshore. Inspektorzy uprawnieni są do wystawienia certyfikatu Norsok m 501.

Program kursu

Norsok M-501 + EPOXY – jednodniowe szkolenie teoretyczne, przeznaczone dla malarzy przemysłowych, pracujących na projektach typu offshore m.in. w Norwegii.

Kurs Norsok m 501 z zakresu:

 • Wprowadzenia do Standardu
 • Procedury i wymagania Standardu
 • Roli inspektora, zadania, wyposażenie
 • Przygotowanie powierzchni przed przystąpieniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego
 • Czyszczenia i przygotowania powierzchni przed aplikacją farb
 • Przygotowanie powierzchni – ocena
 • Kontrola warunków klimatycznych
 • Przygotowanie do aplikacji farb dwuskładnikowych (mieszanie i rozcieńczanie)
 • Omówienie różnych metod aplikacji farb
 • Parametry natrysku hydrodynamicznego
 • Przygotowania do oceny jakości powłok

Kurs Epoxy z zakresu:

 • Farby chemoutwardzalne (’EPOXY’)
 • Omówienie wpływu szkodliwości czynników chemicznych
 • Alergie i zmiany na skórze
 • Farby epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo-fenolowe, izocyjaniany oraz rozcieńczalniki
 • Karty Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych (KChPN)
 • Farby dwuskładnikowe – zasady użycia
 • Środki ochrony osobistej

Metodyka prowadzenia szkolenia

Część teoretyczna szkolenia prowadzona jest w formie wykładu, a rezultatem szkolenia jest wystawienie Dyplomu Norsok M-501 oraz EPOXY.

Miejsce szkolenia

Nasze szkolenia teoretyczne odbywają się w formie spotkania on-line.

Uwaga: Uczestnicy naszych szkoleń oszczędzają! Nie muszą ponosić kosztów dojazdu czy noclegu do zdobycia wiedzy!

Czas trwania kursu teoretycznego Norsok m 501

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych.

Terminy najbliższych szkoleń

Zapraszamy do zgłoszenia na najbliższe szkolenia, które odbędą się:

7.06.2024,

21.06.2024,

5.07.2024.

Cena szkolenia

W 2024 r. szkolenie kosztuje 1799 PLN.

Zainteresowany?

Zgłoś się na szkolenie wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy także na szkolenie praktyczne Norsok m 501!

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, posiadających doświadczenie w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego oraz aplikacji przemysłowych farb antykorozyjnych.

Elementem szkolenia jest Site test – egzamin dla malarzy przemysłowych zgodnie z Norsok M-501, w trakcie którego każda z osób samodzielnie czyści strumieniowo-ściernie i aplikuje farby (system 1A) na panelach oraz procedurze zatwierdzonej przez klientów norweskich.

Więcej informacji:📲 +48 577 661 005 📧 office@gtr-engineering.com