Jeśli miałbym opisać wizję swojej działalności jednym słowem byłaby to komunikacja. Uważam, że jeśli wszystkie ze stron są w stanie porozumiewać się ze sobą, możliwe jest utworzenie relacji, które są podstawą zaangażowania. Zaangażowanie w projekt prowadzi do powstania motywacji wewnętrznej u wszystkich pracowników w zespole, a ta przekłada się bezpośrednio na wydajność oraz jakość.

W pracy inspektora często napotykam na różnego rodzaju trudności (krótkie terminy realizacji, wadliwie wykonane prace, nadmierne zużycie farb, niezgodności, uszkodzony sprzęt czy choćby brak farby w magazynie). Większość z nich udaje się w prosty sposób przezwyciężyć dzięki komunikacji. Zdałem sobie sprawę z tego, że tylko jeśli wszystkie strony sporu dążą do porozumienia, każdy problem można rozwiązać w sposób bezkonfliktowy, czasem niemal niezauważalny. Warunkiem koniecznym jest jednak, żeby wszyscy mówili tym samym językiem.

Dlatego komunikacja jest podstawowym założeniem dla szkoleń, które prowadzę. Za cel stawiam sobie umożliwienie uczestnikom zrozumienia specyfikacji, założeń projektowych, dokumentacji technicznej producentów oraz norm i standardów przemysłowych. Dążę do tego, żeby po ukończeniu szkolenia potrafili znaleźć wspólny język ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt, nad którym przyjdzie im pracować.

Dzięki realizacji moich założeń udało mi się ukończyć wiele projektów w krótszym czasie niż zakładano. Dodatkowo przełożyło się to bezpośrednio na poprawę jakości, wykluczenie możliwości wystąpienia reklamacji oraz poprawienie wydajności i zmniejszenie kosztów.

Zachęcam do spojrzenia na świat antykorozji w sposób otwarty i świadomy. Chciałbym zbudować wokół siebie przestrzeń, w której będzie możliwa uczciwa współpraca, uczciwa konkurencja, a wszystko to przełoży się na wysokie zyski firm z branży. Jest to moje podstawowe założenie oraz cel na najbliższe lata.