Najnowsza, siódma rewizja standardu Norsok M-501:2022 dotyczy przygotowania powierzchni i zabezpieczeń konstrukcji w przemyśle naftowym poprzez stosowanie powłok ochronnych. Wywodzący się z czterdziestoletniej tradycji norweskiego przemysłu petrochemicznego, Norsok M-501 ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa i efektywności kosztowej. Standard ten jest kluczowy dla zabezpieczania konstrukcji offshore, takich jak platformy wiertnicze, gwarantując ich trwałość i bezpieczeństwo w trudnych warunkach morskich.

Pełna nazwa aktualnej, siódmej już, rewizji to: Norsok M-501:2022 Surface Preparation and Protective Coatings i jest to standard opisujący przygotowanie powierzchni oraz sposoby zabezpieczeń konstrukcji poprzez aplikację powłok ochronnych.

Na początek co nieco o historii.

Standardy NORSOK zostały opracowane  w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, wartości dodanej i opłacalności rozwoju przemysłu naftowego. Ponadto standardy NORSOK mają na celu (w miarę możliwości) zastąpić specyfikacje firm naftowych i służyć jako odniesienia w przepisach. Za standardami NORSOK stoi czterdzieści lat norweskiego przemysłu petrochemicznego.

Samo słowo NORSOK to skrót, akronim, który został wprowadzony w 1994 r., i którego znaczenie trudno opisać w języku polskim. Chodziło o utrzymanie norweskiego szelfu kontynentalnego w konkurencyjnej pozycji do reszty świata poprzez poniesienie standardów oraz obniżenie kosztów.

Norsokiem M-501 oraz pozostałymi standardami zarządza Standards Norway na mocy umowy z właścicielami, Federacją Norweskiego Przemysłu, Norweskim Stowarzyszeniem Ropy i Gazu oraz Norweskim Stowarzyszeniem Armatorów. Chodzi tutaj o aktualizowanie i przygotowywanie nowych rewizji.

Jak opracowuje się standardy?

Standardy opracowywane są przez ekspertów z branży. Są to osoby związane bezpośrednio z pracą jako wykonawcy, dostawcy (m.in. dostawcy farb), firmy wykonawcze. Dzięki współpracy wszystkich stron zaangażowanych w produkcję możliwe jest wypracowanie dokumentów uwzględniających interesy każdej ze stron.

Standards Norway ułatwia prace przez setki norweskich ekspertów w różnych komitetach i grupach roboczych w kraju i za granicą. Normalizacja procesu wydobycia i przetwarzania ropy naftowej w Norwegii to dobrowolna trójstronna współpraca z uczestnikami z organizacji pracodawców, związków pracowniczych i rządu, a wymiana doświadczeń i wiedzy prowadzi do najlepszych praktyk w postaci norm.

Rodzaje Standardów Norsok

Obecnie stosuje się około 79 standardów NORSOK.

Jak widać na powyższej ilustracji poszczególne Standardy NORSOK odnoszą się do różnych sektorów związanych z przemysłem wydobywczym ropy i gazu. Poniżej wykaz przykładowych oznaczeń:

C – Architect

M – Material

S – Safety (SHE)

M jak Material 

Sekcja odpowiedzialna za materiały składa się również z wielu części. Na przykład:

 • M-501 – Surface preparation and protective coating
 • M-503 – Cathodic protection (Edition 4, September 2016)
 • M-601 – Welding and Inspection of piping (Edition 6, April 2016)

Rewizje

Ze względu na rozwój technologii wymagane są aktualizacje obowiązujących standardów. Chodzi o to, żeby dostosować się do ciągłych zmian przepisów, nowości oferowanych np. przez producentów farb oraz coraz wyższych wymagań klientów.

W z tym wprowadzane są rewizje. Pierwsze wydanie Norsok M-501 miało miejsce w 1995 roku. Poprzednia rewizja, która obowiązuje jeszcze na nieukończonych projektach wprowadzona została w lutym 2012 roku. A aktualna 2 listopada 2022 roku.

Warto dodać, że Norsok M-501 nie jest normą w rozumieniu ISO. W praktyce zawartość obu dokumentów uzupełnia się w wielu aspektach jednak są to osobne standadry.

Treść i zakres

Norsok M-501:2022 określa wymagania dotyczące doboru materiałów powłokowych, przygotowania powierzchni, procedur nakładania i kontroli jakości powłok ochronnych, które są stosowane podczas budowy i montażu obiektów morskich i przybrzeżnych oraz zawiera wytyczne dotyczące późniejszych prac konserwacyjnych.

Głównym celem jest uzyskanie systemów, które:

 • mogą spełniać zakres wysokiej trwałości określony w NS-EN ISO 12944-1;
 • zapewnią optymalną ochronę konstrukcji qprzy minimalnej potrzebie konserwacji;
 • są przyjazne w utrzymaniu;
 • są przyjazne dla aplikacji;
 • Pozostają pod kontrolą jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

Norsok M-501 obejmuje:

 • Farby przemysłowe,
 • Powłoki metaliczne otrzymywane w procesie metalizacji,
 • Powłoki metaliczne otrzymywane w procesie HDG,
 • Powłoki ogniochronne,
 • Procedury aplikacyjne,
 • Inspekcje.

Rewizja 7 – najważniejsze zmiany 

Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w najnowszej rewizji omawiamy szczegółowo na szkoleniu teoretycznym z zakresu standardu Norsok M-501, na które serdecznie zapraszam: https://gtr-engineering.com/norsok-m-501/.

Na potrzeby tego wpisu wspomnę jedynie, że Norsok M-501 ze standardu, który miał zaledwie 32 strony został powiększony do objętości powyżej 130 stron.

Najważniejsza zmiana dla malarzy to przede wszystkim usystematyzowanie i opisanie sposobu certyfikacji czyli udowodnienia kompetencji. Zgodnie z wymaganiami najnowszej rewizji prace związane z przygotowaniem podłoża oraz aplikacją systemów antykorozyjnych może wykonywać wyłącznie certyfikowany personel. W skrócie: aby podjąć pracę konieczne jest zdanie egzaminu praktycznego (COQT, coating operator qualification test) potocznie nazywanego site testem, który polega na wymalowaniu  panelu testowego zgodnie z zakładaną technologią czyli zachowując specyfikowane grubości. Praca powinna zostać wykonana samodzielnie.

Podsumowanie

Norsok M-501 jest standardem stosowanym przy zabezpieczaniu konstrukcji typu offshore, których typowym przykładem są platformy wiertnicze. Biorąc pod uwagę narażenia na środowisko korozyjne, a konstrukcje te pracują w warunkach morskich czyli mamy do czynienia z zasoleniem oraz wysoką wilgotnością, możemy założyć, po pierwsze, że wymagania dotyczące aplikacji powłok oraz kontroli jakości będą bardzo wysokie. Po drugie, spełnienie ich pozwoli na uzyskanie trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz bezpieczną pracę wszystkich osób zaangażowanych w proces wydobycia ropy i gazu.

To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat standardu Norsok M-501 zapraszam na szkolenia oraz do pobrania bezpłatnego ebooka, który znajdziecie na naszej stronie internetowej.


Mam nadzieję, że przedstawiłem temat w sposób zrozumiały dla wszystkich. Jeśli macie jakieś pytania zapraszam do kontaktu i komentowania. Zapraszam też do pobierania naszego bezpłatnego ebooka Norsok bez tajemnic – pierwszego takiego podręcznika z dziedziny antykorozji w obszarze offshore: https://gtr-engineering.com/pobierz-ebook/.

Wpis dostępny jest również na kanale YouTube RustBusters.

https://youtu.be/NkDiDkWMBXI